V těchto dnech vychází zajímavá knížka pro všechny turisty, kteří touží objevovat krásy České republiky. Na 744 stranách najdete ucelený přehled více než 3 000 památek a významných přírodních zajímavostí. Poutavé texty doplňuje přes 1 300 fotografií, mezi jejichž autory patří i známí fotografové jako Zdeněk Patzelt, a nebo Jan Rendek.

Jednotlivé turistické cíle jsou řazeny abecedně a na začátku encyklopedie nechybí několikastránková mapa s vyznačením všech lokalit, které jsou v knížce zmíněny. Jako bonus je přibalena i brožura o národních parcích a chráněných krajinných oblastech ČR.

Turistická encyklopedie ČR

Reader’s Digest Výběr 2010,  www.turisticka-encyklopedie.cz, cena 1296 Kč